Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

3D PDF

3D PDF

Stéla č. 1 [29 Mb]

3D PDF

Stéla č. 2 [14 Mb]

3D PDF

Stéla č. 3 [14 Mb]

3D PDF

Stéla č. 4 [14 Mb]

3D PDF

Stéla č. 5 [12 Mb]

3D PDF

Stéla č. 6 [21 Mb]

3D PDF

Socha Márie [12 Mb]

3D PDF

Socha sv. Jána [14 Mb]

3D pdf: Fotogrametrické laboratórium, Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava. Laboratórium fotogrametrie