Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

3D PDF

3D PDF

Stéla č. 1 [29 Mb]

3D PDF

Stéla č. 2 [14 Mb]

3D PDF

Stéla č. 3 [14 Mb]

3D PDF

Stéla č. 4 [14 Mb]

3D PDF

Stéla č. 5 [12 Mb]

3D PDF

Stéla č. 6 [21 Mb]

3D PDF

Socha Márie [12 Mb]

3D PDF

Socha sv. Jána [14 Mb]

3D pdf: Fotogrametrické laboratórium, Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava. Laboratórium fotogrametrie