Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Fotografie

Kalvária na Hornej Rovni

Kalvária na Hornej Rovni

Kalvária na Hornej Rovni

Kalvária na Hornej Rovni

Kalvária na Hornej Rovni

Kalvária na Hornej Rovni

Kalvária na Hornej Rovni

Kalvária na Hornej Rovni

Kalvária na Hornej Rovni

Kalvária na Hornej Rovni

jeseň 2022

Kalvária na Hornej Rovni

jeseň 2022

Kalvária na Hornej Rovni

jeseň 2022

Kalvária na Hornej Rovni

jeseň 2022

Kalvária na Hornej Rovni

jeseň 2022

Kalvária na Hornej Rovni

jeseň 2022

Kalvária na Hornej Rovni

Február 2023

Kalvária na Hornej Rovni

Február 2023

Kalvária na Hornej Rovni

Február 2023

Kalvária na Hornej Rovni

Február 2023

Kalvária na Hornej Rovni

Február 2023

Kalvária na Hornej Rovni

2/2
nasledujúca »
2/2