Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Fotografie

16.10.2020
16.10.2020
16.10.2020
8.9.2018
8.9.2018
8.9.2018
Odhalenie posledných plastík 7.9.2018
Slávnostne odhalenie 5 plastiky 8.9.2017
Slávnostne odhalenie 5 plastiky 8.9.2017
Erb Banskej Belej
Mestský múr v Banskej Štiavnici
Erb Novej Bane
Erb Pukanca
Mestský múr v Banskej Štiavnici
Mestský múr v Banskej Štiavnici
Erb Banskej Bystrice
Erb Kremnice
Mestský múr v Banskej Štiavnici
Erb Ľubietovej
Erb Banskej Štiavnice
Mestský múr v Banskej Štiavnici
Mestský múr v Banskej Štiavnici
Mestský múr v Banskej Štiavnici
Mestský múr v Banskej Štiavnici