Fotografie

Slávnostne odhalenie 5 plastiky 8.9.2017
Slávnostne odhalenie 5 plastiky 8.9.2017
Erb Banskej Belej
Mestský múr v Banskej Štiavnici
Erb Novej Bane
Erb Pukanca
Mestský múr v Banskej Štiavnici
Mestský múr v Banskej Štiavnici
Erb Banskej Bystrice
Erb Kremnice
Mestský múr v Banskej Štiavnici
Erb Ľubietovej
Erb Banskej Štiavnice
Mestský múr v Banskej Štiavnici
Mestský múr v Banskej Štiavnici
Mestský múr v Banskej Štiavnici
Mestský múr v Banskej Štiavnici