Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Pleta

Vznik textilného priemyslu v Banskej Štiavnici spadá do polovice 18. storočia a patrí tak k začiatkom textilného priemyslu na Slovensku.

V roku 1759 založila Bratská pokladnica, ktorú už dávnejšie vytvorilo banícke a hutnícke robotníctvo pradiareň bavlny. Vedúcim podniku sa stal barón Lotresty. Výroba v podniku nebola centralizovaná, ženy a deti priadli doma s pracovnými nástrojmi, ktoré im obstarával podnik. Už v jeseni pradiareň zamestnávala 300 pracovníkov. V časoch najväčšej krízy udržiavala pradiareň výrobu aj za ceny, že vyrábala priadzu len na uskladnenie. Neskôr sa našiel kupec, ktorý túto priadzu kúpil. Obrat priniesol až rok 1784, keď rakúska vláda zaviedla ochranné clá na dovoz manufaktúrnej výroby.

Vznik a rozvoj továrenskej veľkovýroby v textilnom priemysle nastal až v rokoch 1899 – 1906, kedy vzniklo na území bývalého Uhorska až 125 textilných podnikov. Po skončení prvej svetovej vojny a utvorení Československa existoval v Banskej Štiavnici jeden textilný podnik – Prvá slovenská dielňa na výrobu šnúrok do topánok, pančúch a ponožiek. V roku 1937 vznikla firma Svetro – Müller a spol. na pletený a tkaný tovar. V roku 1940 vznikla firma Trikota, ktorá sa neskôr presťahovala do Vrbového. V roku 1941 Ján Štubňa založil firmu na výrobu dojčenského tovaru, ktorá sa neskôr rozšírila na výrobu pleteného vrchného ošatenia.

Na základe vyhlášky ministerstva priemyslu č. 1180 zo dňa 27. júna 1949 bol z textilných firiem v Banskej Štiavnici dňa 4. júla 1949 zriadený národný podnik PLETA

X

Historické fotografie a dokumenty