Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Predný katolícky cintorín na Zvonovom vŕšku

Rozlohou najväčší cintorín na Zvonovom vŕšku je katolícky cintorín Predný, kde sa aj dodnes zachovalo najviac hrobov. Približne od 70-tych rokov 20, storočia sa v ňom prestalo pochovávať. V tomto cintoríne nájdeme aj zvonicu.

Predný katolícky cintorín na Zvonovom vŕšku
Predný katolícky cintorín na Zvonovom vŕšku
29.8.2017
21.1.2017