Predný katolícky cintorín na Zvonovom vŕšku

Rozlohou najväčší cintorín na Zvonovom vŕšku je katolícky cintorín Predný, kde sa aj dodnes zachovalo najviac hrobov. Približne od 70-tych rokov 20, storočia sa v ňom prestalo pochovávať. V tomto cintoríne nájdeme aj zvonicu.

Pozrieť tiež: Štefan Kinka: Hroby významných dejateľov

Predný katolícky cintorín na Zvonovom vŕšku