Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Regionálne znaky architektúry

Banská Štiavnica má mnohé zaujímavé architektonické riešenia a prvky. Táto sekcia im bude venovaná a dokumentačné fotografie postupne pridávané.