Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Regionálne znaky architektúry

Banská Štiavnica má mnohé zaujímavé architektonické riešenia a prvky. Táto sekcia im bude venovaná a dokumentačné fotografie postupne pridávané.