Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Achitektúra - detaily

Antona Pécha 5 (stará nemocnica)

Antona Pécha 5 (stará nemocnica)

Antona Pécha 5 (stará nemocnica) detail

Antona Pécha 5 (stará nemocnica) detail

Pohľad na vežu Starého zámku

Pohľad na vežu Starého zámku

Detail plastiky na veži Starého zámku

Detail plastiky na veži Starého zámku

Pohľad na vstup do areálu Starého zámku

Pohľad na vstup do areálu Starého zámku

Detail plastiky nad vstupom do Starého zámku

Detail plastiky nad vstupom do Starého zámku

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - interiér

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - interiér

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - interiér

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - interiér

Budova baníckej školy

Budova baníckej školy

Budova baníckej školy - detail reliéfu

Budova baníckej školy - detail reliéfu

Budova baníckej školy - detail reliéfu

Budova baníckej školy - detail reliéfu

Budova baníckej školy - detail reliéfu

Budova baníckej školy - detail reliéfu

Budova baníckej školy - detail reliéfu

Budova baníckej školy - detail reliéfu

Budova baníckej školy - detail reliéfu

Budova baníckej školy - detail reliéfu

Budova baníckej školy - detail reliéfu na veži

Budova baníckej školy - detail reliéfu na veži

Súsošie pri radnici

Súsošie pri radnici

Súsošie pri radnici

Súsošie pri radnici

Súsošie pri radnici

Súsošie pri radnici

Súsošie pri radnici - detail

Súsošie pri radnici - detail

Súsošie pri radnici - detail

Súsošie pri radnici - detail

Súsošie pri radnici - detail

Súsošie pri radnici - detail

Súsošie pri radnici - detail

Súsošie pri radnici - detail

Súsošie pri radnici - detail

Súsošie pri radnici - detail

Súsošie pri radnici - detail

Súsošie pri radnici - detail

Belházyho dom - rozety - detail

Belházyho dom - rozety - detail

Belházyho dom - rozety - detail

Belházyho dom - rozety - detail

Belházyho dom - rozety - detail

Belházyho dom - rozety - detail

Belházyho dom - rozety

Belházyho dom - rozety