Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Achitektúra - detaily

Pohľad na vstup do areálu Starého zámku
Pohľad na vstup do areálu Starého zámku

Pohľad na vstup do areálu Starého zámku
ukáž polohu

Veža Starého zámku
Veža Starého zámku

Veža Starého zámku
ukáž polohu

Antona Pécha 5 (stará nemocnica)
Antona Pécha 5 (stará nemocnica)

Antona Pécha 5 (stará nemocnica)
ukáž polohu

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - interiér
Kostol Nanebovzatia Panny Márie - interiér

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - interiér
ukáž polohu

Budova baníckej školy

Budova baníckej školy
ukáž polohu

Budova baníckej školy - detail reliéfu na veži

Budova baníckej školy - detail reliéfu na veži
ukáž polohu

Súsošie pri radnici

Súsošie pri radnici
ukáž polohu

Belházyho dom - rozety

Belházyho dom - rozety
ukáž polohu

Fritzov dom
Fritzov domFritzov dom

Fritzov dom
ukáž polohu

Kostol sv. Kataríny

Kostol sv. Kataríny
ukáž polohu