Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Arkiere

Námestie sv. Trojice 4

Námestie sv. Trojice 4
ukáž polohu

Námestie sv. Trojice 14

Námestie sv. Trojice 14
ukáž polohu

Radničné námestie 9
Radničné námestie 9

Radničné námestie 9
ukáž polohu

Námestie sv. Trojice 10

Námestie sv. Trojice 10
ukáž polohu

Námestie sv. Trojice 23
Námestie sv. Trojice 23

Námestie sv. Trojice 23
ukáž polohu

Námestie sv. Trojice 14 - nádvorie
Námestie sv. Trojice 14 - nádvorie

Námestie sv. Trojice 14 - nádvorie
ukáž polohu

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 18
Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 18

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 18
ukáž polohu

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 15
Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 15

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 15
ukáž polohu

Kammerhofská 1
Kammerhofská 1

Kammerhofská 1
ukáž polohu

Akademická 8
Akademická 8

Akademická 8
ukáž polohu

Kammerhofská 28
Kammerhofská 28

Kammerhofská 28
ukáž polohu

Arkier na ulici A. Pécha

Arkier na ulici A. Pécha
ukáž polohu

Sládkovičova 1

Sládkovičova 1
ukáž polohu

Jána Bottu 265/1

Jána Bottu 265/1
ukáž polohu