Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Arkiere

Námestie sv. Trojice 4

Námestie sv. Trojice 4

Námestie sv. Trojice 14

Námestie sv. Trojice 14

Radničné námestie 9

Radničné námestie 9

Radničné námestie 9

Radničné námestie 9

Námestie sv. Trojice 10

Námestie sv. Trojice 10

Renesančný arkier so sgrafitovou omietkovou výzdobou / Námestie sv. Trojice 23

Renesančný arkier so sgrafitovou omietkovou výzdobou / Námestie sv. Trojice 23

Renesančný arkier so sgrafitovou omietkovou výzdobou / Námestie sv. Trojice 23

Renesančný arkier so sgrafitovou omietkovou výzdobou / Námestie sv. Trojice 23

Námestie sv. Trojice 14 - nádvorie

Námestie sv. Trojice 14 - nádvorie

Námestie sv. Trojice 14 - nádvorie (detail)

Námestie sv. Trojice 14 - nádvorie (detail)

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 18

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 18

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 15

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 15

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 15

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 15

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 18 Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 18

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 18 Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 18

Hranatý arkier na kamenných konzolách podopretých stĺpmi zo 16. storočia / Kammerhofská 1

Hranatý arkier na kamenných konzolách podopretých stĺpmi zo 16. storočia / Kammerhofská 1

Hranatý arkier na kamenných konzolách podopretých stĺpmi zo 16. storočia / Kammerhofská 1

Hranatý arkier na kamenných konzolách podopretých stĺpmi zo 16. storočia / Kammerhofská 1

Hranatý arkier na kamenných konzolách podopretých stĺpmi zo 16. storočia / Kammerhofská 1 - detail

Hranatý arkier na kamenných konzolách podopretých stĺpmi zo 16. storočia / Kammerhofská 1 - detail

Akademická 8

Akademická 8

Akademická 8

Akademická 8

Kammerhofská 28

Kammerhofská 28

Kammerhofská 28

Kammerhofská 28

Arkier na ulici A. Pécha

Arkier na ulici A. Pécha

Renesančný arkier na kamenných konzolách podopretý stĺpom / Sládkovičova 1

Renesančný arkier na kamenných konzolách podopretý stĺpom / Sládkovičova 1

Renesančný arkier na kamenných konzolách podopretý stĺpom / Sládkovičova 1

Renesančný arkier na kamenných konzolách podopretý stĺpom / Sládkovičova 1

Renesančný arkier na kamenných konzolách podopretý stĺpom / Sládkovičova 1

Renesančný arkier na kamenných konzolách podopretý stĺpom / Sládkovičova 1

Renesančný arkier na kamenných konzolách podopretý stĺpom / Sládkovičova 1

Renesančný arkier na kamenných konzolách podopretý stĺpom / Sládkovičova 1

Renesančný arkier na kamenných konzolách podopretý stĺpom / Sládkovičova 1

Renesančný arkier na kamenných konzolách podopretý stĺpom / Sládkovičova 1

Renesančný arkier na kamenných konzolách podopretý stĺpom / Sládkovičova 1

Renesančný arkier na kamenných konzolách podopretý stĺpom / Sládkovičova 1

Renesančný arkier na kamenných konzolách podopretý stĺpom / Sládkovičova 1

Renesančný arkier na kamenných konzolách podopretý stĺpom / Sládkovičova 1

Jána Bottu 265/1

Jána Bottu 265/1