Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Arkiere

Námestie sv. Trojice 4

Námestie sv. Trojice 4
ukáž polohu

Námestie sv. Trojice 14

Námestie sv. Trojice 14
ukáž polohu

Radničné námestie 9
Radničné námestie 9

Radničné námestie 9
ukáž polohu

Námestie sv. Trojice 10

Námestie sv. Trojice 10
ukáž polohu

Námestie sv. Trojice 23
Námestie sv. Trojice 23

Námestie sv. Trojice 23
ukáž polohu

Námestie sv. Trojice 14 - nádvorie
Námestie sv. Trojice 14 - nádvorie

Námestie sv. Trojice 14 - nádvorie
ukáž polohu

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 18
Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 18

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 18
ukáž polohu

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 15
Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 15

Nárožný valcový arkier zo 16. storočia / Andreja Kmeťa 15
ukáž polohu

Kammerhofská 1
Kammerhofská 1

Kammerhofská 1
ukáž polohu

Akademická 8
Akademická 8

Akademická 8
ukáž polohu

Kammerhofská 28
Kammerhofská 28

Kammerhofská 28
ukáž polohu

Arkier na ulici A. Pécha

Arkier na ulici A. Pécha
ukáž polohu

Sládkovičova 1

Sládkovičova 1
ukáž polohu

Jána Bottu 265/1

Jána Bottu 265/1
ukáž polohu