Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Iluzívne okná

Dolná ružová 16

Dolná ružová 16

Akademická 25

Akademická 25

Radničné námestie 16

Radničné námestie 16

Dolný kostol kalvárskeho komplexu

Dolný kostol kalvárskeho komplexu

Vodárenská 12

Vodárenská 12

Vodárenská 12 - r. 2019

Vodárenská 12 - r. 2019

Samuela Mikovíniho 10

Samuela Mikovíniho 10

Višňovského 3

Višňovského 3

Kammerhofská 9

Kammerhofská 9

Budova bryndziarne

Budova bryndziarne

Radničné námestie 2

Radničné námestie 2

Ulica Ing. Štefana Višňovského

Ulica Ing. Štefana Višňovského

Radničné námestie 18

Radničné námestie 18

Kammerhofská 12

Kammerhofská 12

Budova chemických laboratórií v Botanickej záhrade

Budova chemických laboratórií v Botanickej záhrade

Nám. sv. Trojice 6

Nám. sv. Trojice 6

Nám. sv. Trojice 21

Nám. sv. Trojice 21

Akademická 14

Akademická 14

Kammerhofská 25

Kammerhofská 25

Novozámocká 18

Novozámocká 18

Dolná ružová 22

Dolná ružová 22

Starozámocká 5

Starozámocká 5

Ulica Ing. Štefana Višňovského

Ulica Ing. Štefana Višňovského

Andreja Kmeťa 2

Andreja Kmeťa 2

Strieborná ulica

Strieborná ulica

Stredná lesnícka škola

Stredná lesnícka škola

Povrazník 15

Povrazník 15

Obchodná 2 / Povrazník

Obchodná 2 / Povrazník

Povrazník 15

Povrazník 15

Antona Pécha 2

Antona Pécha 2

Dolná Ružová 3

Dolná Ružová 3

Radničné námestie 8

Radničné námestie 8

Nám. sv. Trojice 9

Nám. sv. Trojice 9

Budova Centrálky

Budova Centrálky

Budova Centrálky

Budova Centrálky

Dolná 6

Dolná 6