Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Iluzívne okná

Dolná ružová 16

Dolná ružová 16
ukáž polohu

Akademická 25

Akademická 25
ukáž polohu

Radničné námestie 16

Radničné námestie 16
ukáž polohu

Dolný kostol kalvárskeho komplexu

Dolný kostol kalvárskeho komplexu
ukáž polohu

Vodárenská 13
Vodárenská 13 - Rok 2021

Vodárenská 13
ukáž polohu

Samuela Mikovíniho 10

Samuela Mikovíniho 10
ukáž polohu

Višňovského 3

Višňovského 3
ukáž polohu

Kammerhofská 9

Kammerhofská 9
ukáž polohu

Budova bryndziarne

Budova bryndziarne
ukáž polohu

Radničné námestie 2

Radničné námestie 2
ukáž polohu

Ulica Ing. Štefana Višňovského

Ulica Ing. Štefana Višňovského
ukáž polohu

Radničné námestie 18

Radničné námestie 18
ukáž polohu

Kammerhofská 12

Kammerhofská 12
ukáž polohu

Budova chemických laboratórií v Botanickej záhrade

Budova chemických laboratórií v Botanickej záhrade
ukáž polohu

Nám. sv. Trojice 6

Nám. sv. Trojice 6
ukáž polohu

Nám. sv. Trojice 21

Nám. sv. Trojice 21
ukáž polohu

Akademická 14

Akademická 14
ukáž polohu

Kammerhofská 25

Kammerhofská 25
ukáž polohu

Novozámocká 18

Novozámocká 18
ukáž polohu

Dolná ružová 22

Dolná ružová 22
ukáž polohu

Starozámocká 5

Starozámocká 5
ukáž polohu

Ulica Ing. Štefana Višňovského

Ulica Ing. Štefana Višňovského
ukáž polohu

Andreja Kmeťa 2

Andreja Kmeťa 2
ukáž polohu

Strieborná ulica

Strieborná ulica
ukáž polohu

« predchádzajúca
1/2
1/2