Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Niky vo fasáde

Stretávame sa s nimi často. Výklenky s variabilným pôdorysom smerujúce na ulicu, dotvorené výtvarnými prvkami. V samotných výklenkoch boli umiestnené sochy svätcov, alebo ich maľby. Ich účel bol jasný – ochrana majiteľa a jeho domu. Sú typické pre banícke osídlenia. Pokiaľ viete o nike, ktorá sa v tomto zozname nenachádza, kontaktujte nás na info@virtualna-banska-stiavnica.sk. Môžte tiež zobraziť položky na mape.

Antona Pécha 14
Antona Pécha 14

Antona Pécha 14
ukáž polohu

Antona Pécha 15
Antona Pécha 15

Antona Pécha 15
ukáž polohu

Antona Pécha 25
Antona Pécha 25Antona Pécha 25

Antona Pécha 25
ukáž polohu

Dolná Resla 5

Dolná Resla 5
ukáž polohu

Dolná Resla 16
Dolná Resla 16

Dolná Resla 16
ukáž polohu

Dolná Resla - dom pri kaplnke Šmintorín
Dolná Resla - dom pri kaplnke Šmintorín

Dolná Resla - dom pri kaplnke Šmintorín
ukáž polohu

Dolná Ružová 7
Dolná Ružová 7

Dolná Ružová 7
ukáž polohu

Dolná Ružová 16
Dolná Ružová 16

Dolná Ružová 16
ukáž polohu

Horná Ružová 12
Horná Ružová 12Horná Ružová 12

Horná Ružová 12
ukáž polohu

Kammerhofská 13

Kammerhofská 13
ukáž polohu

Kammerhofská 29
Kammerhofská 29

Kammerhofská 29
ukáž polohu

Námestie svätej Trojice 8
Námestie svätej Trojice 8

Námestie svätej Trojice 8
ukáž polohu

Novozámocká 17
Novozámocká 17

Novozámocká 17
ukáž polohu

Piargska brána

Piargska brána
ukáž polohu

Pod Paradajsom 4

Pod Paradajsom 4
ukáž polohu

Pod Paradajsom 14

Pod Paradajsom 14
ukáž polohu

Remeselnícka 5
Remeselnícka 5

Remeselnícka 5
ukáž polohu

Samuela Mikovíniho 1
Samuela Mikovíniho 1

Samuela Mikovíniho 1
ukáž polohu

Samuela Mikovíniho 7

Samuela Mikovíniho 7
ukáž polohu

Viery Václavekovej 5
Viery Václavekovej 5

Viery Václavekovej 5
ukáž polohu

Horná Resla 16

Horná Resla 16
ukáž polohu

Horná Resla 18
Horná Resla 18

Horná Resla 18
ukáž polohu

Pavla Kyrmezera 6

Pavla Kyrmezera 6
ukáž polohu

Pavla Kyrmezera 5

Pavla Kyrmezera 5
ukáž polohu

« predchádzajúca
1/3
1/3