Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Niky vo fasáde

Stretávame sa s nimi často. Výklenky s variabilným pôdorysom smerujúce na ulicu, dotvorené výtvarnými prvkami. V samotných výklenkoch boli umiestnené sochy svätcov, alebo ich maľby. Ich účel bol jasný – ochrana majiteľa a jeho domu.

Antona Pécha 14

Antona Pécha 14

Antona Pécha 15

Antona Pécha 15

Antona Pécha 14 - detail

Antona Pécha 14 - detail

Antona Pécha 25

Antona Pécha 25

Dolná Resla 5

Dolná Resla 5

Dolná Resla 16

Dolná Resla 16

Dolná Resla - dom pri kaplnke Šmintorín

Dolná Resla - dom pri kaplnke Šmintorín

Dolná Ružová 7

Dolná Ružová 7

Dolná Ružová 7 - detail

Dolná Ružová 7 - detail

Dolná Ružová 16

Dolná Ružová 16

Dolná Ružová 16 - detail

Dolná Ružová 16 - detail

Horná Ružová 12

Horná Ružová 12

Kammerhofská 13

Kammerhofská 13

Kammerhofská 29

Kammerhofská 29

Námestie svätej Trojice 8

Námestie svätej Trojice 8

Námestie svätej Trojice 8 - detail

Námestie svätej Trojice 8 - detail

Novozámocká 17

Novozámocká 17

Piargska brána

Piargska brána

Pod Paradajsom 4

Pod Paradajsom 4

Pod Paradajsom 12

Pod Paradajsom 12

Pod Paradajsom 14

Pod Paradajsom 14

Pod Paradajsom 15

Pod Paradajsom 15

Pod Paradajsom 18

Pod Paradajsom 18

Remeselnícka 5

Remeselnícka 5

Nika v tvare trojlístka s ružencovou Pannou Máriou a Ježiškom v náručí na ulici Remeselnícka 5

Nika v tvare trojlístka s ružencovou Pannou Máriou a Ježiškom v náručí na ulici Remeselnícka 5

Samuela Mikovíniho 1

Samuela Mikovíniho 1

Samuela Mikovíniho 7

Samuela Mikovíniho 7

Viery Václavekovej 5

Viery Václavekovej 5

Vodárenská ulica

Vodárenská ulica

Prázdna nika na ulici Horná Resla 16

Prázdna nika na ulici Horná Resla 16

Horná Resla 18

Horná Resla 18

Horná Resla 18 - detail

Horná Resla 18 - detail

Pavla Kyrmezera 5

Pavla Kyrmezera 5

Pavla Kyrmezera 6

Pavla Kyrmezera 6

Kamenná ulica

Kamenná ulica

Kamenná ulica

Kamenná ulica

Kamenná ulica

Kamenná ulica

Samuela Mikovíniho 3

Samuela Mikovíniho 3

Samuela Mikovíniho 21

Samuela Mikovíniho 21

Samuela Mikovíniho 17

Samuela Mikovíniho 17

Zachovaná nika počas rekonštrukcie - Pod Červenou studňou

Zachovaná nika počas rekonštrukcie - Pod Červenou studňou

Vodárenská 30

Vodárenská 30

Úvozná 8

Úvozná 8

Ulica Kamenná 1. Dobová fotografia (r. 1966) s nikou vo fasáde

Ulica Kamenná 1. Dobová fotografia (r. 1966) s nikou vo fasáde

Ulica Kamenná 1. Po rekonštrukcii bez niky vo fasáde

Ulica Kamenná 1. Po rekonštrukcii bez niky vo fasáde

Horná Ružová 7

Horná Ružová 7

Horná Ružová 4

Horná Ružová 4

Dolná Resla 25

Dolná Resla 25

Staromestská 8

Staromestská 8

Dolná 15

Dolná 15

Areál bývalej Zigmundšachty

Areál bývalej Zigmundšachty

Ulica M. Kukučína

Ulica M. Kukučína

A. Sládkoviča 9

A. Sládkoviča 9

Pod Červenou studňou 14

Pod Červenou studňou 14

Samuela Mikovíniho

Samuela Mikovíniho

J.K. Hella 2

J.K. Hella 2

Daniela Licharda 5

Daniela Licharda 5

Antona Pécha 92

Antona Pécha 92

Antona Pécha 92 - detail

Antona Pécha 92 - detail

Antona Pécha 15

Antona Pécha 15

Vodárenská 33 - detail

Vodárenská 33 - detail

Vodárenská 33

Vodárenská 33

Námestie svätej Trojice 18

Námestie svätej Trojice 18

Námestie svätej Trojice 18 - detail

Námestie svätej Trojice 18 - detail

E.M. Šoltésovej 6 (foto: Pavol Tomasovsky)

E.M. Šoltésovej 6 (foto: Pavol Tomasovsky)

E.M. Šoltésovej 6 - detail

E.M. Šoltésovej 6 - detail

E.M. Šoltésovej 6 - detail

E.M. Šoltésovej 6 - detail

Banská Belá - Vančov dom

Banská Belá - Vančov dom

Banská Belá - Vančov dom

Banská Belá - Vančov dom

Banská Belá - Vančov dom

Banská Belá - Vančov dom

J. Hollého 7

J. Hollého 7

J. Hollého 7 - detail

J. Hollého 7 - detail

Nika vo fasáde na Farme 5

Nika vo fasáde na Farme 5

Nika vo fasáde na Farme 5 - detail

Nika vo fasáde na Farme 5 - detail

Nika vo fasáde na Farme 5

Nika vo fasáde na Farme 5

Nika pri vstupe do Bašty v Štiavnických Baniach

Nika pri vstupe do Bašty v Štiavnických Baniach

Nika pri vstupe do Bašty v Štiavnických Baniach - detail

Nika pri vstupe do Bašty v Štiavnických Baniach - detail