Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Vstupné portály

Radničné námestie 1

Radničné námestie 1

Radničné námestie 1 - detail

Radničné námestie 1 - detail

Radničné námestie 1 - detail

Radničné námestie 1 - detail

Dolná Ružová 6

Dolná Ružová 6

Dolná Ružová 6 - detail

Dolná Ružová 6 - detail

Dolná Ružová 7

Dolná Ružová 7

Dolná Ružová 8

Dolná Ružová 8

Dolná Ružová 9

Dolná Ružová 9

Dolná Ružová 10

Dolná Ružová 10

Námestie svätej Trojice 1

Námestie svätej Trojice 1

Námestie svätej Trojice 2

Námestie svätej Trojice 2

Námestie svätej Trojice 3

Námestie svätej Trojice 3

Námestie svätej Trojice 3 - detail

Námestie svätej Trojice 3 - detail

Námestie svätej Trojice 5

Námestie svätej Trojice 5

Námestie svätej Trojice 5 - detail

Námestie svätej Trojice 5 - detail

Námestie svätej Trojice 5

Námestie svätej Trojice 5

Námestie svätej Trojice 7

Námestie svätej Trojice 7

Námestie svätej Trojice 8

Námestie svätej Trojice 8

Námestie svätej Trojice 10

Námestie svätej Trojice 10

Námestie svätej Trojice 10

Námestie svätej Trojice 10

Námestie svätej Trojice 13

Námestie svätej Trojice 13

Námestie svätej Trojice 14

Námestie svätej Trojice 14

Námestie svätej Trojice 15

Námestie svätej Trojice 15

Námestie sv. Trojice 15/3

Námestie sv. Trojice 15/3

Námestie svätej Trojice 20

Námestie svätej Trojice 20

Námestie svätej Trojice 20

Námestie svätej Trojice 20

Námestie svätej Trojice 20 - detail

Námestie svätej Trojice 20 - detail

Centrálka - Nám. Sv. Trojice 22

Centrálka - Nám. Sv. Trojice 22

Centrálka - Nám. Sv. Trojice 22

Centrálka - Nám. Sv. Trojice 22

Námestie sv. Trojice 24

Námestie sv. Trojice 24

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Antona Pécha 2

Antona Pécha 2

Antona Pécha 8

Antona Pécha 8

Antona Pécha 8 - detail

Antona Pécha 8 - detail

Jána Palárika 7

Jána Palárika 7

Kammerhofská 2

Kammerhofská 2

Andreja Kmeťa 2

Andreja Kmeťa 2

Andreja Kmeťa 2 - detail

Andreja Kmeťa 2 - detail

Kammerhofská 4

Kammerhofská 4

Budova chemických laboratórií

Budova chemických laboratórií

Budova chemických laboratórií - detail

Budova chemických laboratórií - detail

Budova chemických laboratórií - detail

Budova chemických laboratórií - detail

Budova chemickej školy - hlavné vstupné dvere

Budova chemickej školy - hlavné vstupné dvere

Budova chemickej školy - hlavné vstupné dvere - detail

Budova chemickej školy - hlavné vstupné dvere - detail

Budova chemickej školy - hlavné vstupné dvere

Budova chemickej školy - hlavné vstupné dvere

Budova chemickej školy - hlavné vstupné dvere - detail

Budova chemickej školy - hlavné vstupné dvere - detail

Budova chemickej školy - hlavné vstupné dvere

Budova chemickej školy - hlavné vstupné dvere

Budova chemickej školy - hlavné vstupné dvere - detail

Budova chemickej školy - hlavné vstupné dvere - detail

Budova lesníckej školy

Budova lesníckej školy

Budova lesníckej školy - detail

Budova lesníckej školy - detail

Budova lesníckej školy - detail

Budova lesníckej školy - detail

Budova lesníckej školy - detail

Budova lesníckej školy - detail

Budova chemickej školy - zadné vstupné dvere

Budova chemickej školy - zadné vstupné dvere

 Budova chemických laboratórií

Budova chemických laboratórií

 Budova chemických laboratórií - detail

Budova chemických laboratórií - detail

 Budova chemických laboratórií - detail

Budova chemických laboratórií - detail

Vstup do baníckej školy

Vstup do baníckej školy

Vstup do baníckej školy 2

Vstup do baníckej školy 2

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - vstupný portál severný

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - vstupný portál severný

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - vstupný portál hlavný

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - vstupný portál hlavný

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - vstupný portál južný

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - vstupný portál južný

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - rozloženie vstupných portálov

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - rozloženie vstupných portálov