Vstupné portály

Radničné námestie 1

Radničné námestie 1

Dolná Ružová 6

Dolná Ružová 6

Dolná Ružová 6 - detail

Dolná Ružová 6 - detail

Dolná Ružová 7

Dolná Ružová 7

Dolná Ružová 10

Dolná Ružová 10

Dolná Ružová 9

Dolná Ružová 9

Dolná Ružová 8

Dolná Ružová 8

Námestie sv. Trojice 24

Námestie sv. Trojice 24

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 24 - detail

Námestie sv. Trojice 15/3

Námestie sv. Trojice 15/3

Antona Pécha 8

Antona Pécha 8

Antona Pécha 8 - detail

Antona Pécha 8 - detail

Antona Pécha 2

Antona Pécha 2

Jána Palárika 7

Jána Palárika 7

Kammerhofská 2

Kammerhofská 2

Andreja Kmeťa 2

Andreja Kmeťa 2

Andreja Kmeťa 2 - detail

Andreja Kmeťa 2 - detail

Kammerhofská 4

Kammerhofská 4

Námestie svätej Trojice 2

Námestie svätej Trojice 2

Centrálka - Nám. Sv. Trojice 22

Centrálka - Nám. Sv. Trojice 22

Centrálka - Nám. Sv. Trojice 22

Centrálka - Nám. Sv. Trojice 22

Námestie svätej Trojice 3

Námestie svätej Trojice 3

Námestie svätej Trojice 3 - detail

Námestie svätej Trojice 3 - detail

Námestie svätej Trojice 5

Námestie svätej Trojice 5

Námestie svätej Trojice 5 - detail

Námestie svätej Trojice 5 - detail

Námestie svätej Trojice 10

Námestie svätej Trojice 10

Námestie svätej Trojice 10

Námestie svätej Trojice 10

Námestie svätej Trojice 20

Námestie svätej Trojice 20

Námestie svätej Trojice 13

Námestie svätej Trojice 13

Námestie svätej Trojice 7

Námestie svätej Trojice 7

Námestie svätej Trojice 8

Námestie svätej Trojice 8

Námestie svätej Trojice 15

Námestie svätej Trojice 15

Námestie svätej Trojice 14

Námestie svätej Trojice 14

Námestie svätej Trojice 5

Námestie svätej Trojice 5

Námestie svätej Trojice 20

Námestie svätej Trojice 20

Námestie svätej Trojice 20 - detail

Námestie svätej Trojice 20 - detail