Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Stredný cintorín na Štefultove

Hneď vedľa Dolného cintorína na Štefultove sa nachádza Stredný cintorín. Pri vstupnej bráne v smere od Dolného cintorína sa nachádza viacero starých, dnes už neidentifikovateľných hrobov. Tieto hroby nemajú náhrobky, sú len v podobe vyvýšenín. Západná časť má charakter novšieho cintorína. Nájdeme tu pochované viaceré osobnosti a viacero starých hrobov s historickou, alebo umeleckou hodnotou. V cintoríne nájdeme aj tzv. Božiu muku v podobe veľkého dreveného kríža, v centrálnej časti areálu.

11.11.2017
Stredný cintorín na Štefultove
29.1.2017
29.1.2017