Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Stredný cintorín na Štefultove

Hneď vedľa Dolného cintorína na Štefultove sa nachádza Stredný cintorín. Pri vstupnej bráne v smere od Dolného cintorína sa nachádza viacero starých, dnes už neidentifikovateľných hrobov. Tieto hroby nemajú náhrobky, sú len v podobe vyvýšenín. Západná časť má charakter novšieho cintorína. Nájdeme tu pochované viaceré osobnosti a viacero starých hrobov s historickou, alebo umeleckou hodnotou. V cintoríne nájdeme aj tzv. Božiu muku v podobe veľkého dreveného kríža, v centrálnej časti areálu.

Južná vstupná brána 11.11.2017
Východná vstupná brána 11.11.2017
29.1.2017
Stredný cintorín na Štefultove