Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Tabaková fabrika

Tabaková fabrika v Banskej Štiavnici bola najstaršia fabrika svojho druhu na Slovensku. Dňa 26. Januára 1870 oznámilo  svojim prípisom Uhorsko – kráľovské finančné riaditeľstvo v Banskej Bystrici Uhorsko – kráľovskému tabakovému skladu v Banskej Štiavnici, že na základe rozhodnutia ministerstva financií zo dňa 20. Januára 1870 č. 3675 bude v Banskej Štiavnici postavená Tabaková továreň. Mesto poskytlo v roku 1870 pozemok v mieste Rubigallovského kaštieľa. Ministerstvo financií poverilo Ing. Latzela vyhotoviť plány na výstavbu továrne. Rozpočtový náklad výrobnej budovy bol 99 409 zlatých a 39 grajciarov. Stavba Tabakovej továrne bola v zmysle rozhodnutia z 1870 realizovaná vo vlastnej réžii. 28.2.2870 bol odo dňa 1.3.1870 menovaný prvý riaditeľ továrne, Leopold Sopúch. Ten túto funkciu zastával do svojej smrti, 16.11.1878.

Táto sekcia je pamätník aj na túto súčasť Banskej Štiavnice, ešte v jej nie veľmi dávnej histórii. Napriek tomu, že išlo o obrovskú fabriku, v ktorej pracovali desiatky až stovky ľudí, starých dokumentov, fotografií a materiálov je v súčasnej dobe žalostne málo. Aj touto cestou prosíme všetkých, ktorí majú čokoľvek, týkajúce sa Tabakovej továrne, aby nás kontaktovali a zdielali svoje fotky, dokumenty...