Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Vodohospodársky systém

Samotný vznik vodohospodárskeho systému v Banskej Štiavnici a okolí, jeho unikátneho hydrotechnického riešenia bol výsledkom odvahy a technickej zručnosti jeho realizátorov.Tí prostredníctvom systému navzájom prepojených vodných nádrží nielenže na určitý čas vyriešili energetickú krízu v banskom dobývaní a odvodňovaní banských diel, ale svojim dôvtipom a genialitou technického prevedenia predstihli vtedajšiu svetovú úroveň vo vodnom staviteľstve.