Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Vodohospodársky systém

Cieľom nižšie priloženej schémy vodohospodárskeho systému v Banskej Štiavnici a okolí nie je exaktné zobrazenie priebehu jarkov a súčastí systému. Dokumentuje veľkoleposť, rozsiahlosť a dômyselnosť tohto technického diela. Jednotlivé prvky (jarky, tajchy, znázornenie štôlní) sú korigované pre zobrazenie na mapovom podklade leteckých snímok - Google Satellite. Vektory jarkov sa postupne dopĺňajú a korigujú (polohopis sa verifikuje v teréne pomocou GPS), nižšie priložená mapa teda nie je ešte finálna verzia.

Schéma: Vodohospodársky systém na mape v novom okne