Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Vodohospodársky systém

Cieľom nižšie priloženej schémy vodohospodárskeho systému v Banskej Štiavnici a okolí nie je exaktné zobrazenie priebehu jarkov a súčastí systému. Dokumentuje veľkoleposť, rozsiahlosť a dômyselnosť tohto technického diela. Jednotlivé prvky (jarky, tajchy, znázornenie štôlní) sú korigované pre zobrazenie na mapovom podklade leteckých snímok - Google Satellite. Vektory jarkov sa postupne dopĺňajú a korigujú (polohopis sa verifikuje v teréne pomocou GPS), nižšie priložená mapa teda nie je ešte finálna verzia.

Schéma: Vodohospodársky systém v novom okne