Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Bančiansky tajch

« Naspäť


Bančiansky tajch bol vybudovaný okolo roku 1770. Spolu s tajchom Rozgrund tvorili významný vodohospodársky energetický systém pre pohon stúp vo Vyhnianskej doline. Tajch je pomenovaný podľa dedičnej štôlne Hoffer a podľa banského ťažiarstva štôlne Hoffer, ktoré ho vybudovalo. So zánikom hofferštôlňanskeho ťažiarstva v 1858 storočí tento tajch stratil svoj význam.

Súčasný názov tajchu je odvodený od obce Banky, ktorá administratívne patrí pod Banskú Štiavnicu. Predchodcom tajchu Banky bol ešte vyššie umiestnený, dnes už vypustený Teplopotocký tajch. V roku 1977 počas veľkej prietrže mračien došlo k preliatiu hrádze, ktorá v tých časoch nemala vybudovaný bezpečnostný prepad.

Tajchu na Bankách hrozil v roku 1983. V rokoch 1985 – 1986 bola vykonaná komplexná rekonštrukcia, vrátane koruny hrádze a jej vzdušnej časti. Tajch je malebne umiestnený v okolitých kopcoch a a v súčasnosti je využívaný na rekreačné účely.


Kategória: Vyhnianske

Poloha: 48.479212, 18.859030 Ukáž na Google mapách

nadmorská výška: 663,30 m n. m.

Fotografie objektu: Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch

Bančiansky tajch