Klinger


Klinger naprojektoval a aj postavil Jozef Kornel Hell. Ako funkčná sa spomína prvý raz už v roku 1765. Pôvodne postavená nádrž bola menšia, než ako ju poznáme v súčasnosti. V roku 1829 bola hrádza rozobraná a následne v roku 1829 - 1833 materiál z nej poslúžil k výstavbe novej vodnej nádrže Klinger. Tá bola o väčšia a postavená nižšie v údolí. Vodná nádrž Klinger slúžila pre potreby šachty Ondrej, Maximilián a Zigmund. V rokoch od 1913 aj pre potreby Tabakovej fabriky na kropenie tabaku.


Informácie o tajchu: Klinger

Kategória: Banskoštiavnické

Poloha: 48.451429, 18.883396 Ukáž na Google mapách

nadmorská výška: 685,51 m n. m.

1) Údaje uvádzané v literatúre
Šírka hrádze: 6,5 m
Dĺžka hrádze: 135 m
Výška hrádze: 18,70 m
Objem: 132 000 m3
Maximálna hĺbka: 21,3 m
Plocha: -
2) Údaje získané z terénu
Šírka hrádze: -
Dĺžka hrádze: -
Výška hrádze: -
Objem: -
Maximálna hĺbka: -
Plocha: -

Fotografie objektu: Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

Klinger

26.10.2016

26.10.2016

9.8.2015

9.8.2015

26.11.2016

26.11.2016

26.11.2016

26.11.2016

26.11.2016

26.11.2016

26.11.2016

26.11.2016

Klinger

Klinger