Kollengrund


Kollengrund je v súčasnej dobe zaniknutý tajch a v dôsledku zmeny terénu po ňom nie je takmer žiadna stopa. 


Informácie o tajchu: Kollengrund

Kategória: Banskoštiavnické

Poloha: 48.452653, 18.913303 Ukáž na Google mapách

1) Údaje uvádzané v literatúre
Šírka hrádze: -
Dĺžka hrádze: -
Výška hrádze: -
Objem: -
Maximálna hĺbka: -
Plocha: -
2) Údaje získané z terénu
Šírka hrádze: -
Dĺžka hrádze: -
Výška hrádze: -
Objem: -
Maximálna hĺbka: -
Plocha: -

Fotografie objektu: Kollengrund

Kollengrund

Kollengrund

Kollengrund

Kollengrund

Kollengrund

Kollengrund

Kollengrund

Kollengrund

Kollengrund

Kollengrund