Malý Goldfusský tajch


Táto neveľká vodná nádrž vznikla v 2. polovici 18. Storočia pre posilnenie zdrojov vody z Belianskej vodnej nádrže na pohon stúp v Kozelníckej doline. Nádrž je situovaná na ľavej strane vedľa cesty vedúcej z Banskej Štiavnice do Banskej Belej, neďaleko štôlne Juraj.


Informácie o tajchu: Malý Goldfusský tajch

Kategória: Belianske

Poloha: 48.471780, 18.916583 Ukáž na Google mapách

nadmorská výška: 520 m n. m.

1) Údaje uvádzané v literatúre
Šírka hrádze: -
Dĺžka hrádze: -
Výška hrádze: -
Objem: -
Maximálna hĺbka: -
Plocha: -
2) Údaje získané z terénu
Šírka hrádze: 3 m
Dĺžka hrádze: 25 - 30 m
Výška hrádze: 4 m
Objem: -
Maximálna hĺbka: 2 - 3 m
Plocha: -

Fotografie objektu: Malý Goldfusský tajch

Malý Goldfusský tajch

Malý Goldfusský tajch

Malý Goldfusský tajch

Malý Goldfusský tajch

Malý Goldfusský tajch

Malý Goldfusský tajch

Malý Goldfusský tajch

Malý Goldfusský tajch

Malý Goldfusský tajch

Malý Goldfusský tajch