Malý Komorovský tajch


Nachádza sa na pravej strane Štefultovskej dediny a svojou zásobou vody posilňoval tok, vychádzajúci z vyššie položených vodných nádrží piarskej skupiny pre pohon banských zariadení v Štefultovskej doline.


Informácie o tajchu: Malý Komorovský tajch

Kategória: Piargske

Poloha: 48.437434, 18.908168 Ukáž na Google mapách

nadmorská výška: 511 m n. m.

1) Údaje uvádzané v literatúre
Šírka hrádze: -
Dĺžka hrádze: -
Výška hrádze: -
Objem: -
Maximálna hĺbka: -
Plocha: -
2) Údaje získané z terénu
Šírka hrádze: -
Dĺžka hrádze: -
Výška hrádze: -
Objem: -
Maximálna hĺbka: -
Plocha: -

Fotografie objektu: Malý Komorovský tajch

Malý Komorovský tajch

Malý Komorovský tajch

Malý Komorovský tajch

Malý Komorovský tajch

29.1.2017

29.1.2017

29.1.2017

29.1.2017

4.3.2017

4.3.2017