Ottergrund


Ottergrund je najvyššie položeným tajchom v Štiavnických vrchoch. Jeho voda slúžila pre potreby štôlne Schmidtenrinn, pre šachtu Weiden nad tajchom Klinger. Tajch navrhol a postavil banský merač J.T. Brinn. Od 1896 sa spomína Ottergrund ako zdroj vody pre budovy Kammerhofu.


Informácie o tajchu: Ottergrund

Kategória: Banskoštiavnické

Poloha: 48.461220, 18.880111 Ukáž na Google mapách

nadmorská výška: 801,28 m n. m.

1) Údaje uvádzané v literatúre
Šírka hrádze: 5 m
Dĺžka hrádze: 75 m
Výška hrádze: 7,2 m
Objem: 5819 m3
Maximálna hĺbka: 8 m
Plocha: -
2) Údaje získané z terénu
Šírka hrádze: -
Dĺžka hrádze: -
Výška hrádze: -
Objem: -
Maximálna hĺbka: -
Plocha: -

Fotografie objektu: Ottergrund

Ottergrund

Ottergrund

Ottergrund

Ottergrund

Ottergrund

Ottergrund

Ottergrund

Ottergrund

Ottergrund

Ottergrund

Ottergrund

Ottergrund

31.1.2015

31.1.2015

31.1.2015

31.1.2015

31.1.2015

31.1.2015

3.1.2016

3.1.2016

3.1.2016

3.1.2016

1.9.2016

1.9.2016

1.9.2016

1.9.2016

3.4.2018

3.4.2018

3.4.2018

3.4.2018

3.4.2018

3.4.2018