Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Veľká vodárenská

« Naspäť


Tajch sa spomína už v roku 1500. Bol postavený na náklady mesta a slúžil na zásobovanie obyvateľstva vodou a tiež rezervoár pre hasenie požiarov. Tajch bol naplňovaný z vlastného povodia a tiež vodou zo štôlne Šobov. Je prepojený s menším tajchom Malá vodárenská, situovaným cca 150 metrov vyššie. V roku 1627 údajne voda z tohto tajchu viedla pod vrchom Glanzenberg dreveným potrubím. Od roku 1627 sa voda z tohto tajchu využívala pre potreby štôlne Schmidterinn, kde voda poháňala drevené koleso s priemerom 12 metrov. 23.1.1633 došlo k pretrhnutiu hrádze a voda tiekla dolu námestím. Nehoda si vyžiadala 5 obetí, množstvo zanesených domov a 3 domy boli zrútené. Hrádza bola opravená až o rok, 1634. 10.3.1634 počas konania banskej pochôdzky už bola voda opätovne vyčerpaná zo štôlne, kde sa za rok stihla zhromaždiť a zatápala baňu. Hrádza nádrže bola opätovne pretrhnutá v roku 1725. Veľká vodárenská slúžila od 18. storočia po rok 1965 ako zdroj mestskej vody. Po roku 1965 sa ním stal Rozgrund. Posledná havária tejto nádrže bola v roku 1977. Topiaci sneh a prudké oteplenie spôsobilo preliate hrádze a odvalenie jej časti. Toto vyvolalo aj stav ohrozenia v tejto časti mesta.


Kategória: Banskoštiavnické

Poloha: 48.466708, 18.888871 Ukáž na Google mapách

nadmorská výška: 708,60 m n. m.

Fotografie objektu: Veľká vodárenská

Foto: Facebook / Banská Štiavnica (Daniel Máčaj) 19.2.2024

Foto: Facebook / Banská Štiavnica (Daniel Máčaj) 19.2.2024

18.2.2024

18.2.2024

18.2.2024

18.2.2024

18.2.2024

18.2.2024

18.2.2024

18.2.2024

18.2.2024

18.2.2024

Foto: Facebook / Karol Česal. 29.10.2023

Foto: Facebook / Karol Česal. 29.10.2023

Foto: Facebook (@mavic_EsDrone_photography)

Foto: Facebook (@mavic_EsDrone_photography)

Foto: Facebook / Daniel Máčaj - apríl 2019

Foto: Facebook / Daniel Máčaj - apríl 2019

Foto: Facebook / Daniel Máčaj - apríl 2019

Foto: Facebook / Daniel Máčaj - apríl 2019

23.1.2023

23.1.2023

23.1.2023

23.1.2023

23.1.2023

23.1.2023

23.1.2023

23.1.2023

8.2.2020

8.2.2020

8.2.2020

8.2.2020

12.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

12.10.2018

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

31.1.2015

31.1.2015

9.8.2015

9.8.2015

Vzdušná strana hrádze

Vzdušná strana hrádze

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská

Veľká vodárenská