Veľký Goldfusský tajch

Chcem vidieť vizualizáciu tajchu


Tajch bol postavený približne v 2. polovici 18. storočia pre posilnenie zdroja – Belianskej vodnej nádrže k pohonu stúp v Kozelníckej doline. Je situovaná po ľavej strane cesty 525 Banská Štiavnica – Banská Belá pod pätou odkaliska Sedem Žien.


Informácie o tajchu: Veľký Goldfusský tajch

Kategória: Belianske

Poloha: 48.473098, 18.922316 Ukáž na Google mapách

nadmorská výška: 520 m n. m.

1) Údaje uvádzané v literatúre
Šírka hrádze: 65 m
Dĺžka hrádze: 150 m
Výška hrádze: 6 - 7 m
Objem: -
Maximálna hĺbka: 4 - 5 m
Plocha: -
2) Údaje získané z terénu
Šírka hrádze: -
Dĺžka hrádze: -
Výška hrádze: -
Objem: -
Maximálna hĺbka: -
Plocha: -

Fotografie objektu: Veľký Goldfusský tajch

Veľký Goldfusský tajch

Veľký Goldfusský tajch

Veľký Goldfusský tajch

Veľký Goldfusský tajch

Veľký Goldfusský tajch

Veľký Goldfusský tajch

Veľký Goldfusský tajch

Veľký Goldfusský tajch