Veľký Kolpašský tajch


Začiatok výstavby bol v roku 1730. Rozpočet v roku 1730 predpokladal náklady na výstavbu vo výške 90 000 zlatých. Dňa 6. júla 1730 na výstavbe pracovalo len 153 ľudí čo je pomerne málo. Hneď po dokončení hrádze sa začali prejavovať nedostatky - presakovanie vody, trhliny. Opravy sa ujal Samuel Mikovíni, ktorý vypracoval plán a rozpočet jej opravy a taktiež ju aj prestavoval. Oprava asi nebola dostatočná keďže náklady na jej údržbu stáli ročne veľké sumy peňazí. Dňa 12. júna 1746 prerazila voda hrádzu v hrúbke ramena. Na postavenie zosunutej hrádze sa určilo 34 915 zlatých a mala sa postaviť pod starou hrádzou tak, aby zachytávala vodu do výšky 7 siah. Stavbu viedol Samuel Mikovíni. Výstavba prívodných jarkov sa ukončila v roku 1754 s nákladom 10 000 zlatých.


Informácie o tajchu: Veľký Kolpašský tajch

Kategória: Kolpašské

Poloha: 48.448390, 18.976654 Ukáž na Google mapách

nadmorská výška: 598,50 m n. m.

1) Údaje uvádzané v literatúre
Šírka hrádze: 18 m
Dĺžka hrádze: 190 m
Výška hrádze: 14,2 m
Objem: 798 900 m3
Maximálna hĺbka: 13,5 m
Plocha: -
2) Údaje získané z terénu
Šírka hrádze: -
Dĺžka hrádze: -
Výška hrádze: -
Objem: -
Maximálna hĺbka: -
Plocha: -

Fotografie objektu: Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

Veľký Kolpašský tajch

13.9.2016 - Pohľad z náhonného jarku

13.9.2016 - Pohľad z náhonného jarku

9.8.2015

9.8.2015

4.3.2017

4.3.2017

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016

26.10.2016