Veľký Komorovský tajch


Nachádza sa na pravej strane Štefultovskej dediny a svojou zásobou vody posilňoval tok, vychádzajúci z vyššie položených vodných nádrží piarskej skupiny pre pohon banských zariadení v Štefultovskej doline.


Informácie o tajchu: Veľký Komorovský tajch

Kategória: Piargske

Poloha: 48.438232, 18.908808 Ukáž na Google mapách

nadmorská výška: 500,22 m n. m.

1) Údaje uvádzané v literatúre
Šírka hrádze: -
Dĺžka hrádze: -
Výška hrádze: -
Objem: -
Maximálna hĺbka: 2,5 m
Plocha: -
2) Údaje získané z terénu
Šírka hrádze: -
Dĺžka hrádze: -
Výška hrádze: -
Objem: -
Maximálna hĺbka: -
Plocha: -

Fotografie objektu: Veľký Komorovský tajch

Veľký Komorovský tajch

Veľký Komorovský tajch

Veľký Komorovský tajch

Veľký Komorovský tajch

Veľký Komorovský tajch

Veľký Komorovský tajch

Veľký Komorovský tajch

Veľký Komorovský tajch

Veľký Komorovský tajch

Veľký Komorovský tajch

29.1.2017

29.1.2017

4.3.2017

4.3.2017

4.3.2017

4.3.2017

28.10.2016

28.10.2016

28.10.2016

28.10.2016

28.10.2016

28.10.2016

Veľký Komorovský tajch

Veľký Komorovský tajch