Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

Zadný katolícky cintorín na Zvonovom vŕšku

Zadný cintorín je najmladší z cintorínov Zvonového vŕška. Nachádza sa za cestou od predného cintorína, na mierne svažitom teréne odklonenom smerom na východ. Jeho pomerne veľká plocha je obsadená riadkovo usporiadanými hrobovými miestami, v jeho severnej časti prevažne novšími náhrobníkmi. Južná časť, ktorá je podľa riedkeho obsadenia rozvoľnená, obsahuje niekoľko zaujímavých starších náhrobníkov, ale prevažne hrobové miesta bez možnosti identifikácie javiace sa najmä ako terénne vyvýšeniny. Obdobne ako Predný cintorín predstavuje typ prírodného cintorína, ktorý v priebehu 20. storočia nadobudol vo svojej severnej časti mestskú riadkovú formu.

Zadný katolícky cintorín
21.1.2017
Zadný katolícky cintorín
Zadný katolícky cintorín