Virtuálny cintorín

Priložený plán cintorína uľahčuje orientáciu návštevníkov pri hľadaní konkrétneho hrobového miesta, môže byť tiež užitočný pri genealogických výskumoch a hľadaní vzdialených príbuzných a zároveň môže pomôcť symbolicky "navštíviť" konkrétne miesto ľudom, ktorí z akýchkoľvek príčin toto nemôžu urobiť fyzicky. Stav dokončenia virtuálneho cintorína a aktuálnosť je k roku 2016.

zidovsky-cintorin
GIS vrstvy: Komplexná odborná práca: LIS Židovského cintorínu, Radoslav Valach 2012 (SPŠ Samuela Mikovíniho, B. Štiavnica)