Ježiš sa lúči so svojou matkou

Objekt: 1 / 25


Ježiš sa lúči so svojou matkou | Foto: © Martin Marenčin

Scéna úvodného zastavenia znázorňuje odchod Ježiša z rodičovského domu v Nazarete. Ježiš opúšťa domov, Matku a vydáva sa na vykupiteľskú cestu, ktorá znamená začiatok jeho verejného účinkovania. Štyri korunované hlavy v pozadí reliéfu symbolizujú štyri končiny sveta, ktoré túžobne čakajú na vykúpenie.

Texty prevzaté z: VOŠKOVÁ, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.


Fotografie objektu: Ježiš sa lúči so svojou matkou

Ježiš sa lúči so svojou matkou

Ježiš sa lúči so svojou matkou

Ježiš sa lúči so svojou matkou

Ježiš sa lúči so svojou matkou

Ježiš sa lúči so svojou matkou

Ježiš sa lúči so svojou matkou

Ježiš sa lúči so svojou matkou

Ježiš sa lúči so svojou matkou