Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica
Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

O projekte

Myšlienka a realizácia: RNDr. Daniel Kubinský, PhD.

Kontakt na autora:

www.dkubinsky.sk


Hlavná výpomoc so spracovaním a úpravou materiálov: Ing. Danuša Kubinská

Veľké poďakovanie: Jozef Čabák, Mgr. Jozef Drugda, RNDr. Karol Weis, PhD., Ing. Vladimír Gašpar a ďalší, ktorí prispeli priamo, alebo nepriamo inšpiráciou a novými nápadmi...

 

Úvodom

Banská Štiavnica: mesto, ktoré ľudia buď milujú, alebo ho ešte nenavštívili. Malebná, pôvabná, charizmatická, mystická... A predovšetkým romantická. Miesto, kde čas plynie inak.

Projekt Virtuálna Banská Štiavnica bol pôvodne voľno-časová aktivita autora, ktorého zaujíma okrem mnohých iných vecí aj história Banskej Štiavnice a okolia. Autor rád fotografuje a spoznáva zaujímavé miesta v okolitom prostredí.

Ako prvý pilier vzniku Virtuálnej Banskej Štiavnice boli historické fotografie mesta. Dosť dlho mi prekážalo, že fotografie sú "kade-tade". Občas som našiel na internete nejaký fotoalbum s desiatkami obrázkov, kde sa však nedalo nič vyhľadať. Takto sa podarilo zhromaždiť mnoho cenného materiálu, ktorý umožnil vznik samostatnej sekcie.

Jedného dňa sa naskytla otázka. Nechať si toto všetko iba pre seba? Dlho som zvažoval odpoveď. Raz som sa prikláňal ku kladnej odpovedi, inokedy opačne. Rozhodol som sa preto osloviť niekoľko ľudí z okolia a vypočuť si ich nestranný názor. Opovede ma presvedčili, že by bola asi veľká škoda, aby Virtuálna Banská Štiavnica bola naďalej súkromný projekt, zábavka na voľné chvíle a nikdy "neuzrela svetlo sveta".

Treba spomenúť, že mnohé sekcie budem ďalej rozširovať a pridávať nové tak, ako mi to voľný čas umožní. Zaslúži si to predovšetkým sekcia Vodohospodársky systém.


Záverom

Hoci samotná realizácia sa počíta na stovky hodín a náklady na prevádzku by možno málokto obetoval, projekt bol, je a vždy bude nekomerčný.


Zdroje historických fotografií:

Jozef Čabák, Ing. Vladimír Gašpar, Ing. Ladislav Jelínek, MUDr. Jozef Štrelinger, PhD., RNDr. Karol Weis, PhD., súkromné zbierky obyvateľov mesta Banská Štiavnica, internet, Facebook, Google Plus, uloz.to, http://postcards.hungaricana.hu, Katarína Kovácsová

Zdroje k sekcii Pleta

Ing. Vladimír Gašpar, Ing. M. Zorvanová, Jozef Čabák

Zdroje k sekcii Vodohospodársky systém

http://www.bajkomktajchom.sk, http://karstenivan.blogspot.sk, poznámky miestnych obyvateľov, Lichner Marián a kol. (Banskoštiavnické tajchy)

Zdroje k sekcii Židovský cintorín

Komplexná odborná práca: LIS Židovského cintorínu, Radoslav Valach 2012 (SPŠ Samuela Mikovíniho, B. Štiavnica)

Zdroje k sekciám o cintorínoch:

Štefan Kinka: Hroby významných dejateľov, poznámky miestnych obyvateľov

Zdroje k sekcii Kalvária Horná Roveň

Katarína Vošková, Ing. arch., PhD.

Fotogrametrické laboratórium, Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Radlinského 11, 810 05 Bratislava

Zdroje k sekcii Kalvária Banská Štiavnica

Vošková, Katarína: Putovanie banskoštiavnickou kalváriou, Spolok Banskej Štiavnice ´91 a Kalvársky fond, 2010.

Zdroje k sekcii Tablá

Ing. Ján Totkovič

Ostatné sekcie

Jozef Čabák, Marián Lichner a kolektív: Osobnosti Banskej Štiavnice, J. Vášáry: Nárečie banskoštiavnické, poznámky, fotografie a dokumenty obyvateľov Banskej Štiavnice a okolia, Facebook, Google Plus, uloz.to, internet