Cintoríny

Mesto Banská Štiavnica má celkovo 12 cintorínov, samotný počet svedčí o významnosti tohto mesta v minulosti. V mnohých z nich nájdeme pochované významné osobnosti mesta. Pri vyhľadávaní konkrétneho hrobového miesta bez znalosti cintorína, v ktorom sa nachádza je možné použiť vyhľadávač. Pri zadávaní kľúčového slova nie je nutné používať diakritiku, stačí zadať iba časť mena, prípadne dátum narodenia/úmrtia.

V okolí Banskej Štiavnice sa nachádza tiež niekoľko pamatníkov a hrobov, mimo území cintorínov.

Na portáli je spolu 5762 evidovaných hrobov.


Ostatné cintoríny v okolí Banskej Štiavnice