Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica Virtuálna Banská Štiavnica

História vs. súčasnosť

Čo sa v priebehu rokov zmenilo na nepoznanie? Čo sa zachovalo v nezmenenej podobe? Zaujímavá nadstavba historických fotografií mesta Banská Štiavnica. Historické pohľady porovnané so stavom v súčasnosti (roky 2014, 2015, 2016). Nové pohľady sa postupne dopĺňajú.

Pozrieť všetko

Historická fotografia č. 6840
Súčasná fotografia